Ei ole tietä ilman tienhaaraa. Kun aika ei riitä kaikkeen, valintoja on pakko tehdä.

Olen liittynyt valiojoukkoon, joka vaatii kaiken liikenevän aikani. 

Toivotan kaikille lukijoille onnea valitsemallaan uralla.