K I R J O I T U S K I L P A I L U  2 0 0 9

USVAN KIRJOITUSKILPAILU “TULI, MAA, ILMA, VESI”

Viisi tuomaria, viisi voittajaa, viisi erilaista näkökulmaa

Verkkolehti Usva ja Mikkelin Kirjoittajat julkistavat kaikille avoimen novellikirjoituskilpailun teemalla “Tuli, maa, ilma, vesi”. Kilpailussa etsitään spekulatiivisia novelleja, joissa kisan teema tuli, maa, ilma, vesi näkyvät jollakin tavalla. Teksti voi huomioida kaikki elementit, tai se voi sivuta vain yhtä niistä. Novellit voivat edustaa lajityypiltään koko spekulatiivista kirjoa science fictionista fantasiaan, kauhuun, maagiseen realismiin tai tarinoihin, joissa arki nitkahtaa realismista oudon tai fantastisen suuntaan.Tekstejä arvioidaan niiden kaunokirjallisen annin perusteella, ei lajityypin tai spekulatiivisuuden määrän.

Kilpailutekstien tulee olla alkuperäisiä ja ennen julkaisemattomia. Novellien suosituspituus on 10-15 liuskaa, enintään 25 liuskaa.

Sama kirjoittaja voi osallistua useammalla novellilla. Tekstit toivotaan kirjoitettavan fontilla Times New Roman 12, rivivälillä 1,5, riittävin marginaalein. Kilpailun tuomareina toimivat kirjailija Marko Hautala, tutkija Irma Hirsjärvi, kirjailija Juha-Pekka Koskinen, kirjailija Sari Peltoniemi ja professori Liisa Rantalaiho. Kukin tuomari valitsee kilpailutekstien joukosta oman suosikkinsa ja perustelee valintansa. Voittajat saavat palkinnoksi 30 euron lahjakortin. Tulokset sekä voittajatekstit julkaistaan verkkolehden teemanumerossa kesällä 2009. Kirjoitusaikaa on 31.1.2009 saakka. Tekstit lähetetään sähköpostitse rtf-liitetiedostona osoitteeseen usvazine@gmail.com

Älä merkitse itse novelliin tekijätietoja. Ilmoita viestissä selkeästi, että kyseessä on kilpailuteksti. Sähköpostiosoite toimii kirjoittajan yhteystietona. Jos sähköpostitse lähettäminen on mahdotonta, tekstit voi myös lähettää postitse, jolloin ne varustetaan nimimerkillä (erilliseen kuoreen) ja lähetetään osoitteeseen Anne Leinonen, Kiisterintie 146, 50670 Otava. Kuoreen tunnus “Usva”. Lisätietoja: Anne Leinonen, GSM 044 2157571, usvazine@gmail.com